วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การทำปกถนอมหนังสือ

การเข้าเล่มหนังสือ ถือเป็นการถนอมหนังสืออีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้หนังสือมีความแข็งแรงทนทานและ อายุการใช้งานที่นานขึ้น การถนอมหนังสือโดยการเข้าเล่มทำได้ดังนี้คือ
ทำ การคัดแยกหนังสือที่ต้องการเช่นหนังสือนวนิยายหนังสือที่หายากและมีราคาแพง หรือหนังสือที่ระลึกในโอกาศต่างๆหนังสือสำคัญที่มีคุณค่าเหมาะที่เก็บรักษา ไว้นานๆอุปกรณ์มีดังนี้
1.กระดาษ ใช้ยึดปกหนังสือเข้ากับปก 2.กระดาษแข็งใช้สำหรับทำปก 3.บรรทัดเหล็กใช้วัดขนาด 4.เข็มและด้ายใช้เย็บเล่ม 5.มีดคัดเตอร์ 6.กรรไกร 7.เทปใส 8.เทปผ้าแลคซีน 9.ผ้าขาวดิบ 10.กาวลาเท็ก 11.ผ้าแลคซีน 12.ผ้าขอบสัน 13.แปลงทากาวและอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น
วิธี ทำ นำหนังสือที่ต้องการมาฉีกเอาปกออกระวังอย่าให้ขาดหรือชำรุด แล้วเจาะเย็บลเมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนำกระดาษยึดปกที่มีขนาดเท่ากับเล่ม หนังสือทาด้วยกาวลาเท็กปิดทับทั้งสองด้านของเล่มหนังสือใช้ของหนักวางทับไว้ รอจนกาวแห้ง จากนั้นวัดขนาด กว้าง ยาว และหนาของเล่มหนังสื ตัดกระดาษสำหรับทำปกให้มีขนาดใหญ่กว่าเล่มหนังสือด้านละประมาณ 0.2-0.3 มม.จำนวนสองแผ่นและส่วนของสันกลางอีกหนึ่งแผ่นโดยมีขนาดใหญ่กว่าของเดิม เหมือนปก
จาก นั้นนำผ้าแลคซีนมาตัดให้มีขนาดยาวกว่าปกด้านละ 3 ซม. และใหญ่กว่าสันด้านละ 4ซม.ทากาวให้ทั่วทั้งแผ่น(ด้านที่มีสีอ่อน) นำปกและสันวางตามตำแหน่งดังรูปและหุ้มขอบด้วยกระดาษสีควรเป็นสีเดียงกับเทป ผ้ารอจนกาวแห้งดีแล้วนำเล่มหนังสือที่ทำในตอนแรกมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยทากาวให้ทั่วบริเวณปกและสันนำผ้าขาวดิบวางไว้ตรงกลางวางแผ่นยึดปกลงปิด ทับใช้แห้งรีดเช็ดให้เรียบทั้งสองด้านจัดรูปเล่มให้ได้ส่วนวางและกดทับดว้ย ของหนักรอจนกาวแห้งดีแล้วนำมาตรวจความเรียบร้อย
เมื่อ ได้เล่มหนังสือเรียบร้อยแล้ว นำปกหนังสือเดิมมาตัดแยกออกเป็นสามส่วนตอื ปกหน้า ปกหลัง และสันกลางทากาวให้ทั่วแล้วปิดทับตามตำแหน่ง ระวังอย่าให้กลับด้านวางทับด้วยของหนักเมื่อกาวแห้งดีแล้วห่อปกด้วยพลาสติก ใสอีกทีหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมให้บริการต่อไป
อ้างอิง : http://www.cop.rmutsb.ac.th/knowledge/profile/wall_detail/256

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น