วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Win 7 ไม่สามารถเข้าเครื่อง Windows Server 2000 และ Windows Server 2003 ได้

run "gpedit.msc" on Win7 and change the following policy:

[Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Network security: LAN Manager authentication level]

Change it to "send LM & NTLM responses".

Configure "Network access: Let Everyone permissions apply to anonymous users" to Enabled.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น