วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2556

คีย์ลัด windows 8

Win + Print Screen – จับภาพหน้าจอและบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .png ให็โดยอัติโนมัติ (กดคีย์นี้เสร็จแล้วเข้าไปดูโฟลเดอร์ Pictures ใน Libraries ก็จะพบไล์รูปถูกสร้างไว้ให้โดยอัตโนมัติ)
Win + C – เปิด Charms Bar (แถบแมนูหลักทางขวา)
Win + Tab – ใช้สลับหน้าต่างการทำงานโปรแกรมต่างๆ ที่กำลังเปิดเอาไว้
Win + Q – เปิดหน้าต่างค้นหา Apps ทั้หมดใน Windows 8
Win + W – ค้นหา (Search) ใน System Settings
Win + F – ค้นหา (Search) ใน Files
Win + Z – เปิด Options หรือตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ ของ Metro Apps (สามารถคลิกขวาที่เมาส์เพื่อแสดง Options ได้เช่นกัน)
Win + I – เปิด Settings Menu
Win + P – เปิดหน้าจอการแสดงผลที่สองหรือการตั้งค่าในสวนของ Projector (เป็นฟังก์ชันพิเศษสำหรับการใช้งานสองหน้าจอพร้อมกัน)
Win + H – เปิด Share Settings Pane (รายชื่อของ Apps ที่เกี่ยวข้องที่เราสามารถแชร์ไปที่ต่างๆ ได้จะแสดงขึ้นมา)
Win + K – เปิด Devices Settings Pane (ตัวเลือกหรือรายชื่อที่แสดงจะมีเฉพาะอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วเท่านั้น)
Win + X – เปิดเมนู System Utility Settings ซึ่งจะปรากฎขึ้นมาบริเวณมุมล่างซ้ายของหน้าจอ
Win + T – Preview หน้าต่างที่เปิดเอาไว้ใน Taskbar
Win + U – เปิด Ease of Access Center
Win + E – เปิด Windows Explorer
Win + R – เปิด Run Dialogue Box
Win + Pause – เปิด System Properties Window
Win + Enter – เปิด Windows Narrator
Win + Shift + . – Snap Application to Right Side (Toggles between Right side, Left side and Full Screen)
Win + . – Snap Application to Left Side
Win + , – Peek at Desktop (Aero Peek)
Win + D – แสดงหน้าจอ Desktop
Win + M – ย่อหน้าต่างของ Application ต่างๆ ลงให้หมด
Win + B – กลับสู่หน้าจอ Desktop (ใช้เวลาที่เรารัน Metro Apps อยู่แล้วจะกลับมาที่หน้าจอ Dsktop ปกติ)
Win + J – Switches focus between snapped Metro applications
Win + L – มาหน้าจอ Lock Screen
Win + Page Up/ Page Down – Switch Primary & Secondary Monitors (Dual Display)
Ctrl + Mouse Scroll (ใน Start Screen) – Tile Zoom Toggle คือทำการซูมเข้าออกในหน้าต่างแรกของหน้า Metro
Ctrl + Mouse Scroll (ใน Desktop) – เปลี่ยนขนาดการแสดงผลของไอคอน
Ctrl + Shift+ N – สร้างโฟลเดอร์ใหม่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น